Svanenmärkt konferens

Svanenmärkt konferens

Svanenmärkt konferens

Konferensverksamheten på 7A har klarat av Svanens mycket omfattande miljö- och klimatgranskning. Vi är stolta över att ha belönats med Nordens officiella miljömärkning – Svanenmärkningen.

Vad är egentligen viktigast? Klimatet, biologisk mångfald, farliga kemikalier, cirkulär ekonomi eller kvalitet? Lugn, du behöver inte välja. Svanen bryr sig om och ställer krav på allt som är relevant. Bra både för dig och planeten.
Miljömärkningen garanterar att 7A tar bred hänsyn till flera olika hållbarhetsaspekter och att företaget har ett livscykelperspektiv i hela konferensverksamheten. Vårt arbete för att minska vår klimatpåverkan innefatttar bland annat kemikalier, råvaror, vatten- och energiförbrukning, återvinning och avfall.